By - จูมพล สิทธิเหรียญชัย

Online Gambling Thailand

คาสิโน ทำไมเราจึงควรเล่นพนันออนไลน์โดยไม่ต้องกลัวถูกจับ

ปัญหาในความล้าหลังและไม่ชัดเจนของบทบัญญัติกฎหมาย

เกมคาสิโนออนไลน์ เนื่องจากพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการป้องกันและปราบปรามการพนันของประเทศไทยที่ถูกตราขึ้นบังคับใช้เป็นเวลากว่า 80 ปีมาแล้ว และเป็นเวลานานกว่า 50 ปี ที่ไม่ได้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว จึงทำให้บทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวมีความล้าหลัง
ไม่ชัดเจนหลายประการ ได้แก่

1) ประเภทการพนันตามที่ระบุในบัญชี ก. และบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติ มีชื่อที่ล้าสมัย และมีการเล่นหลายประเภทที่ไม่ควรควบคุมและกำหนดให้เป็นการพนัน ได้แก่ โตแตไลเซเตอร์ (เพราะไม่ใช่ประเภท
การพนัน), ไพ่นกกระจอก, ต่อแต้ม, บิลเลียต, สนุกเกอร์, พูล, ฟุตบอลโต๊ะ, วิ่งวัวคน, มวยปล้ำ, ชี้รูป, โยนสตางค์, โยนห่วง, ยิงเป้า, ปาหน้าคน, เต๋าข้ามด่าน, บิงโก, สะบ้าทอย, สะบ้าชุด, ขลุกขลิก, สี่เหงาลัก และน้ำเต้า

ส่งผลทำให้บทบัญญัติกฎหมายการพนันในประเทศไทยไม่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติและบทบัญญัติของกฎหมายต่างประเทศ จนเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมการเล่นกีฬา ได้แก่ สนุกเกอร์ และบิลเลียต เป็นต้น

2) บทบัญญัติกฎหมายการพนันในทางปฏิบัติไม่ทันสมัย ไม่มีการระบุความผิดเกี่ยวกับการเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลไว้อย่างชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความสับสนในทางปฏิบัติ เช่น เจ้าพนักงานผู้จับกุมหรือพนักงานอัยการบางแห่งตั้งข้อหาว่าการเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลเป็นความผิดฐานเล่นเสี่ยงโชคตามบัญชี ข. ลำดับที่ 16 (สลากกินรวบหรือสลากกินแบ่ง) หรือฐานร่วมกันเล่นตามบัญชี ข.
ลำดับที่ 27 (ฟุตบอลโต๊ะ) หรือเจ้าพนักงานบางราย ตั้งข้อหาว่าเป็นความผิดที่คล้ายคลึงกับการพนันตามบัญชี ข. ลำดับที่ 27 (ฟุตบอลโต๊ะ) หรือเป็นความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ซึ่งเป็นความผิดนอกจากที่กล่าวไว้ในบัญชี ก. และบัญชี ข.6

เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 ตามมาตรา 4 ได้กำหนดสาระสำคัญเกี่ยว
กับการกระทำความผิดไว้ว่าจะต้องเป็นการจัดให้เล่นหรือการเล่นการพนันที่ระบุไว้ในบัญชี ก. และบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน แต่ในส่วนมาตรา 4 ทวิ ได้กำหนดสาระสำคัญเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ว่า จะต้องเป็นเป็นการจัดให้เล่น หรือการเล่นอื่นใดนอกจากที่กล่าวในมาตรา 4

ประกอบกับการพนันที่ระบุไว้ในบัญชี ก. และบัญชี ข. ไม่ได้มีการระบุความผิดเกี่ยวกับการเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลไว้ ส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความสับสนในทางปฏิบัติ มีการตั้งข้อหาผู้กระทำความผิดที่ได้การกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันแตกต่างกันไปคนละฐานความผิด บางกรณีตั้งข้อหาตามมาตรา 4 และบางกรณีตั้งข้อหาตามมาตรา 4 ทวิ โดยทั้งสองมาตรามีโทษทางอาญาที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้กระทำความผิดที่จะได้รับความยุติธรรมโดยตรง

3) ตัวบทกฎหมายมีความล้าหลัง ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายของพระราชบัญญัติการพนันในการกำหนดมาตรการทางกฎหมาย เพื่อบังคับใช้ในการแก้ไขป้องกันและปราบปรามปัญหาการพนันออนไลน์ที่เหมาะสม และไม่มีบทบัญญัติในการกำหนดความผิดและบทลงโทษเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ที่ชัดเจนไว้โดยเฉพาะ กล่าวคือ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 เป็นต้นมา ยังไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ให้มีความเหมาะสมกับบริบทสังคม และสภาพปัญหาการพนันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการเล่นพนันที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการติดต่อสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

hehatour.com แม้จะได้มีการตีความกฎหมาย คำว่า “การพนัน” หมายถึง “การเล่นด้วยฝีมือหรือทำนายผลของเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอน และต้องมีการได้เสียเงินทองหรือทรัพย์สินให้แก่กัน” ซึ่งครอบคลุมไปถึงลักษณะการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการติดต่อสื่อสารก็ตาม

By - จูมพล สิทธิเหรียญชัย

บาคาร่า หรือ กระบอง: อันไหนที่ชอบ

พิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่าผู้เล่นอยู่เสมอก่อนที่จะดำเนินการในแบล็คแจ็ค สิ่งนี้จะทำให้คุณเสียเปรียบเล็กน้อยโดยอัตโนมัติเนื่องจากเจ้ามือรอให้ผู้เล่นทำตัวและอาจพังทลายก่อนที่จะลงมือเลย นอกจากนี้ยังไม่ทราบมูลค่ามือของเจ้ามือ มีเพียงการ์ดเดียวหงายหน้าขึ้นและอีกใบหนึ่งคว่ำหน้าลง นี่คือเหตุผลที่บ้านมีขอบ

หากคุณเป็นผู้เล่นประเภทที่ต้องการลดสัดส่วนของบ้านให้เล็กลงคุณจะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คุณสามารถวางกลยุทธ์แบล็คแจ็คได้โดยอ่านคู่มือกลยุทธ์แบล็คแจ็คในเชิงลึกโดยผู้สร้างตำนานเช่น Ken Uston, Edward O. Thorp, Stanford Wong, Don Johnson, Tommy Hyland และ Arnold Snyder มีวรรณคดีมากมายที่จะช่วยให้คุณผ่านพ้นไปได้และในตอนท้ายของทุกสิ่งคุณจะมีความเข้าใจในเกมไพ่ในตำนานของแบล็กแจ็กดีกว่า

อย่างที่กล่าวไว้แม้แต่เคาน์เตอร์การ์ดที่ฉลาดที่สุดในหมู่พวกเราก็ไม่สามารถกำจัดผลกระทบของ Lady Luck ในเกมของเราได้ สิ่งสำคัญคือต้องเน้นว่าในขณะที่แบล็คแจ็คใช้กระบวนการตัดสินใจตามกลยุทธ์ แต่ก็ยังคงเป็นเกมการพนัน ผู้ที่มุ่งเน้นองค์ประกอบของกลยุทธ์เพียงลำพังตกเป็นเหยื่อของความโชคร้ายและในทางกลับกัน

บาคาร่ามีความสวยงามในความเรียบง่าย แน่นอนว่ามันเป็นเกมการพนันที่ผ่านและผ่าน ไม่มีกลยุทธ์อื่นนอกจากการเลือกประเภทของการเดิมพันที่คุณต้องการวาง เมื่อตัดสินใจว่าจะเล่นแบล็คแจ็คออนไลน์หรือบาคาร่าออนไลน์มันคุ้มค่าที่จะเข้าใจสิ่งหนึ่งหรือสองเกี่ยวกับเจ้าบ้าน ตอนนี้มันควรจะเห็นได้ชัดว่าบาคาร่าเป็นหนึ่งในไม่กี่เกมคาสิโนที่มีขอบบ้านต่ำ อีกอย่างคือแบล็คแจ็ค

สิ่งนี้มาพร้อมกับข้อแม้: ขอบบ้านในแบล็คแจ็คขึ้นอยู่กับทักษะของผู้เล่น เมื่อเล่นด้วยกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่นไพ่บางคนเชื่อว่าสามารถกำจัดขอบบ้านได้อย่างง่ายดายหรือทำให้สัดส่วนลดน้อยลง ผู้เล่นการ์ดจำนวนมากมักหนีไประหว่างแบล็คแจ็คฟรีบาคาร่าและแม้กระทั่งเกมสล็อตออนไลน์ สิ่งที่ตลกคือพวกเขาสนุกกับการทำสิ่งนี้ เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่าคาสิโนลาสเวกัสพึ่งพาบาคาร่าอย่างหนักเพื่อเสริม GGR (รายได้จากการเล่นเกมขั้นต้น) และผู้จัดการคาสิโนรอคอยการมาถึงของผู้เล่นบาคาร่าชาวเอเชียด้วยความแม่นยำด้วยเหตุผลนี้

นี่เป็นคำถามที่ว่า: ถ้าคาสิโนทำเงินมากจากบาคาร่ามันคุ้มค่าสำหรับผู้เล่นหรือไม่?

เราตัดสินใจที่จะสำรวจหัวข้อนี้อีกเล็กน้อยโดยการปรึกษาแหล่งข้อมูลที่มีชื่อเสียงหลายแห่งเช่น Forbes โดยเฉพาะบทความของ David G. Schwartz ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2018 ตามที่ผู้เขียนระบุในปี 2017 คาสิโน 40 แห่งของมาเก๊าทำเงินได้ 88% จากบาคาร่าและที่น่าทึ่งไม่แพ้กันคือความจริงที่ว่า 18% ของการชนะคาสิโนในแถบลาสเวกัสมาจากบาคาร่า ผู้เขียนอธิบายต่อไปว่าไม่มีการกดปุ่มหรือยืนสำหรับผู้เล่นเนื่องจากทุกอย่างถูกกำหนดโดยชุดของกฎ

เป็นเกมที่มีอัตราการถือครองต่ำที่สุดแห่งหนึ่งในคาสิโนค่าเฉลี่ยของบ้านใน Baccarat วนเวียนอยู่ประมาณ 1.2% สำหรับผู้เล่น Bets และ Banker Bets อย่างไรก็ตามหากคุณตัดสินใจที่จะวางเดิมพันที่เสมอกันเฮ้าส์เอจคือ 14% + คาสิโนตระหนักดีว่าพวกเขามีข้อได้เปรียบบางเบากว่าผู้เล่นในเกมนี้ อย่างไรก็ตามพวกเขาจะรับไปเพราะเงินจำนวนมหาศาลที่กำลังเปลี่ยนมือในบาคาร่า